Slogan Text

Yaygın Anksiyete Bozukluğu için tanı ölçütleri ( DSM-IV-TR)2

A.

En az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay ya da etkinlik hakkında (işte ya da okulda başarı gibi) aşırı anksiyete ve üzüntü (endişeli beklentiler) duyma.

B.

Kişi, kendini kuruntulara kapılmaktan alıkoyamaz.

C.

Anksiyete ve üzüntü, aşağıdaki altı belirtiden üçüne (ya da daha fazlasına) eşlik eder (son 6 ay boyunca hemen her zaman en azından bazı belirtiler bulunur).

  1. Huzursuzluk, aşırı heyecan duyma ya da tasalanma
  2. Kolay yorulma
  3. Düşüncelerini odaklayamama ya da zihnin durmuş gibi olması
  4. İrritabilite
  5. Kas gerginliği
  6. Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da sürdürmekte güçlük çekme ya da huzursuz ve dinlendirmeyen uyku)

D.

Anksiyete ve üzüntü odağı bir Eksen 1 bozukluğunun özellikleri ile sınırlı değildir, örn. anksiyete ya da kaygı bir Panik Atağı olacağı (Panik Bozukluğunda olduğu gibi), genel bir yerde utanç duyacağı (Sosyal Fobide olduğu gibi), hastalık bulaşmış olma (Obsesif-Kompulsif Bozuklukta olduğu gibi), evden ya da yakın akrabalarından uzak kalma (Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğunda olduğu gibi), kilo alma (Anoreksiya Nervozada olduğu gibi), birçok fizik yakınmanın olması (Somatizasyon Bozukluğunda olduğu gibi) ya da ciddi bir hastalığının olması (Hipokondriazisde olduğu gibi) ile ilgili değildir ve anksiyete ve üzüntü sadece Posttravmatik Stres Bozukluğu sırasında ortaya çıkmamaktadır.

E.

Kaygı, kuruntu ya da bedensel yakınmalar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur.

F.

Bu bozukluk bir maddenin (ör. Kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun (örn. hipertiroidizm) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir ve sadece bir Duygudurum Bozukluğu, Psikotik bir Bozukluk ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk sırasında ortaya çıkmamaktadır.

Yukarıdaki kriterlerin karşılanması durumunda, sizin için en uygun tedavinin belirlenmesi ve profesyonel destek almak için, lütfen bir uzmana başvurunuz.

Kaynakça;
1. Rickels K, Pollack MH et al. Efficacy of extended-release venlafaxine in nondepressed outpatients with generalized anxiety      disorder. Am J Psychiatry 2000; 157(6):968-974
2. DSM-IV-TR-2007 4. baskı

Bu sayfa hastalıklar hakkında genel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Hekim önerilerinin yerine geçmemektedir.