Slogan Text

Yaşam boyu görülme sıklığı %13 olan Sosyal Fobi veya Sosyal Anksiyete Bozukluğu, kişinin toplum içerisinde veya performans gerektiren durumlarda başkaları tarafından gözlendiği, değerlendirildiğine dair hissiyatla birlikte, küçük düşeceği korkusu ve buna paralel olarak çok yoğun anksiyete yaşaması ile karakterize bir bozukluktur.1

Sosyal fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu) için tanı ölçütleri (DSM-IV-TR)2

A.

Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir yada birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku duyma. Kişi küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar (ya da anksiyete belirtileri gösterir).

B.

Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete doğurur, bu da duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir panik atağı biçimini alabilir.

C.

Kişi, korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir,

D.

Korkulan toplumsal durumdan ya da toplumsal bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır yada yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla bunlara katlanılır.

E.

Kaçınma, anksiyöz beklenti ya da korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlarda sıkıntı duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar ya da fobi olacağına ilişkin belirgin bir sıkıntı vardır.

F.

18 yaşının altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır.

G.

Korku ya da kaçınma bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya da genel bir tıbbi durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir ve başka bir psikiyatrik bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. agorafobi ile birlikte ya da olmadan panik bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu, yaygın bir gelişimsel bozukluk ya da şizoid kişilik bozukluğu).

H.

Genel bir tıbbi durum ya da başka bir mental bozukluk varsa bile A tanı ölçütünde sözü edilen korku bununla ilişkisizdir, (örn. korku, kekemelik, Parkinson hastalığındaki titreme ya da anoreksiya nervoza ya da bulimia nervozadaki yemek yeme davranışı ile ilişkili değildir).

Yukarıdaki kriterlerin karşılanması durumunda, sizin için en uygun tedavinin belirlenmesi ve profesyonel destek almak için, lütfen bir uzmana başvurunuz.

Kaynakça;
1. Liebowitz MR, et al. Venlafaxine extended release vs placebo and proxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 2005;62:190-198. 
2. DSM-IV-TR 

Bu sayfa hastalıklar hakkında genel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Hekim önerilerinin yerine geçmemektedir.