Slogan Text

Egis İlaçları, bir Servier Grup kuruluşudur. Egis İlaç, dünyada altmıştan fazla ülkede ürünleriyle var olmaya devam etmektedir. Toplam satışları içinde ihracat geliri sürekli artarak 2011 yılında %73'e ulaşmıştır. Kapsamlı yabancı pazar altyapısı Egis İlaç’ın gelecekteki büyümesinin ve uluslararası başarısının garantisidir. Şu anda pazarlardaki hızlı genişlemeyle 18 ülkede iştirak ve temsilcilikleri vardır. Egis İlaç,  stratejik pazarlardaki (Rusya, diğer BDT-ülkeleri ve Orta-Doğu Avrupa) ülkelerinde satışlarını pazarlama ve dağıtım ağı ile desteklemekte, Batı ve üçüncü dünya ülkelerinde bölgesel ortaklarla çalışmaktadır.