Slogan Text

Kadınlarda daha sık olmak üzere (Kadınlarda görülme sıklığı %20, erkeklerde ise %10) yaşam boyu görülme sıklığı % 18 olan1, kalıtımsal, çevresel ya da hormonal bozukluklara bağlı olarak gelişen kişinin sosyal işlevlerini ve günlük yaşama dair etkinliklerini rahatsız edecek/bozacak dereceye ulaşmış keder, üzüntü, melankoli veya çökkünlük durumudur.1-2-3

Majör depresyon tanısının konulabilmesi için aşağıda yer alan dokuz belirtiden en az beşinin (ilk iki belirtiden en az biri bulunmak üzere), en az iki hafta süresince var olması gerekmektedir.
 

Tablo 1. Majör Depresyon DSM-IV-TR kriterlerinden uyarlama 3

 

BELİRTİLER

VAR

YOK

1

Ya hastanın kendisinin bildirmesi (örn kendisini üzgün ya da boşlukta hisseder) ya da başkalarının gözlemesi (örn ağlamaklı bir görünümü vardır) ile belirli, hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren depresif duygudurum.

 

 

2

Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren, tüm etkinliklere karşı ya da bu etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi gibi zevk alamıyor olma (ya hastanın kendisinin bildirmesi ya da başkalarınca gözleniyor olması ile belirlenir)

 

 

3

Perhizde değilken önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımının olması (örn, ayda vücut kilosunun %5’inden fazla) ya da hemen her gün iştahın azalmış ya da artmış olması.

 

 

4

Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uykunun olması

 

 

5

Hemen her gün, psikomotor ajitasyon ya da retardasyonun olması (sadece huzursuzluk ya da ağırlaştığı duygularının olduğunun bildirilmesi yeterli değildir, bunların başkalarınca da gözleniyor olması gerekir)

 

 

6

Hemen her gün, yorgunluk bitkinlik ya da enerji kaybının olması

 

 

7

Hemen her gün, değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duygularının (hezeyan düzeyinde olabilir) olması (sadece hasta olmaktan ötürü suçluluk duyma olarak değil)

 

 

8

Hemen her gün, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık (kendi söyler ya da başkaları gözler)

 

 

9

Yineleyen ölüm düşünceleri (sadece ölmekten korkma değil), özgül bir tasarı kurmaksızın yineleyen intihar etme düşünceleri, intihar girişimi ya da intihar etmek üzere özgül bir tasarının olması

 

 

Yukarıdaki kriterlerin karşılanması durumunda, sizin için en uygun tedavinin belirlenmesi ve profesyonel destek almak için, lütfen bir uzmana başvurunuz.

Kaynakça:
1- Zajecka JM, Albano D. SNRIs in the management acute major depressive disorder. JClin Psychiatry 2004; 65 (suppl 17):11-17.
2- Einarson TR, Arikian SR et al. Comparison of extended-release venlafaxine, selective serotonin reuptake inhibitors, and tricyclic antidepressants in the treatment of depression: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Ther 1999; 21(2):296-308
3- DSM-IV-TR-2007 4. baskı

Bu sayfa hastalıklar hakkında genel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Hekim önerilerinin yerine geçmemektedir.