Slogan Text

Bipolar II bozukluğu, bir ya da birden çok majör depresif dönemin yanı sıra, en az bir hipomanik dönem ile karakterize duygu durum bozukluğudur. Yaşam boyu görülme sıklığı %1,1'dir.1

Hipomanik Epizod Kriteri (DSM-IV-TR)2 

A.

Ayrık bir anormal ve kuvvetle yükselen, sınırlanmamış (expansive), veya irritabl duygudurumu, en az 4 günde sona erer, genel bir nondepresif duygudurumdan açıkça farklıdır.

B.

Duygudurum rahatsızlığı periyodu boyunca, aşağıdaki semptomların üçü (veya daha fazlası) görülür (persisted), (duygudurumu irritabl ise 4 tanesi) ve önemli bir derecede görülür:

  1. Kendini sevme veya büyük-görmenin (grandoisity) kabarması
  2. Uyku ihtiyacının azalması (ör. sadece 3 saatlik uykudan sonra dinlenmiş hisseder)
  3. Normalden daha konuşkan veya konuşmaya devam etmede baskı (pressure)
  4. Fikirlerin uçuşması veya düşüncelerin artması yarışmasına dair subjektif deneyim
  5. Dikkat dağınıklığı olması (ör. dikkat çok kolayca önemsiz ve ilgisiz dış uyarıcılarca (stimuli) çekilebilir)
  6. Hedefe yönelik aktivitelerde artış (sosyal olarak, işyerinde, okulda veya cinsel olarak) veya psikomotor ajitasyon
  7. Acı sonuçları olma potansiyeli yüksek zevk veren aktivitelere aşırı katılmak (ör. sınırsız harcama moduna girme (buying spree), cinsel uygunsuzluklar, veya aptalca iş yatırımları)

C.

Epizod semptomlar olmadığında kişinin karakterinde olmayan, işlevlerindeki belirsiz değişimle ilgilidir.

D.

Duygudurumundaki rahatsızlık ve fonksiyonlarındaki değişim başkalarınca gözlenebilir.

E.

Epizod sosyal ve iş fonksiyonlarında dikkate değer derecede zayıflama yapacak, hastaneye yatırılma gerektirecek, kadar ağır değildir, veya psikotik özellik yoktur.

F.

Semptomlar bir maddenin direk psikolojik etkisi (ör. Uyuşturucu kullanımı, bir ilaç veya diğer tedaviler) veya bir genel tıbbi durum (ör. hipertiroid) nedeniyle değildir.


 

Kaynakça: 
1- Klinik Lifetime and 12-Month Prevalence of Bipolar Spectrum Disorder in the National Comorbidity Survey Replication  Kathleen R. Merikangas, PhD; Hagop S. Akiskal, MD; Jules Angst, MD; Paul E. Greenberg, MA; Robert M. A. Hirschfeld, MD; Maria Petukhova, PhD; Ronald C. Kessler, PhD - Arch Gen Psychiatry. 2007;64(5):543-552.
2- DSM-IV-TR-2007 
Bu sayfa hastalıklar hakkında genel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Hekim önerilerinin yerine geçmemektedir.