Slogan Text

Bipolar I Bozukluğu
Bipolar I bozukluğu, bir ya da birden çok manik dönemin ya da karma dönemin olduğu klinik bir gidiş ile karakterizedir. 
Bu kişilerde, sıklıkla bir ya da daha fazla majör depresif nöbet dönemi de olmaktadır. Yaşam boyu görülme sıklığı %1'dir.1

Manik Epizod Kriteri ( DSM-IV-TR)2 

A.

Ayrık bir anormal ve kuvvetle yükselen, sınırlanmamış (expansive), veya irritabl duygudurumu, en az 1 hafta sürer (veya herhangi bir süre eğer hastaneye yatırılmayı gerektiriyorsa).

B.

Duygudurum rahatsızlığı (disturbance) süresince, aşağıdaki semptomların üç (veya daha fazlası) devam eder (duygudurumu irratabl ise sadece 4'ü) ve önemli bir derecede mevcuttur:

  1. Kendini sevme veya büyük-görmenin (grandoisity) kabarması
  2. Uyku ihtiyacının azalması (ör. sadece 3 saatlik uykudan sonra dinlenmiş hisseder)
  3. Normalden daha konuşkan veya konuşmaya devam etmede baskı (pressure)
  4. Fikirlerin uçuşması veya düşüncelerin artması yarışmasına dair subjektif deneyim
  5. Dikkat dağınıklığı(distractability) olması (ör. dikkat çok kolayca önemsiz ve ilgisiz dış uyarıcılarca (stimuli) çekilebilir)
  6. Hedefe yönelik (goal aimed) aktivitelerde artış (sosyal olarak, işyerinde, okulda veya cinsel olarak) veya psikomotor ajitasyon
  7. Acı sonuçları olma potansiyeli yüksek zevk veren aktivitelere aşırı katılmak (ör. sınırsız harcama moduna girme (buying spree), cinsel uygunsuzluklar, veya aptalca iş yatırımları)

C.

Semptomlar Karma Epizod kriterini sağlamaz.

D.

Duygudurum rahatsızlığı iş yaşamı fonksiyonlarını önemli oranda zayıflatacak veya sosyal aktivitelerde veya başkalarıyla ilişkilerde veya kendi ve çevresindekilere zarar vermemesi için hastaneye kaldırılmayı gerektirecek kadar ağırdır, veya psikotik özellikleri vardır.

E.

Semptomlar bir maddenin direk psikolojik etkisi (ör. uyuşturucu kullanımı, bir ilaç, veya diğer tedaviler) veya bir genel tıbbi durum (ör. hipertiroid) nedeniyle değildir. 
Not: Maniye benzer Epizodlara açıkça somatik antidepresan tedavisi neden olduysa (ör. ilaçlar, elektro konvulsif terapi, ışık terapisi) Bipolar I Bozukluk teşhisinde dikkate alınmamalıdır.

Karma (Mikst) Epizod Kriteri ( DSM-IV-TR)2

A.

Kriter hem bir Manik Epizodu ve hem de bir Majör Depresif Epizod (süre sınırı hariç) en azından 1 haftalık periyod boyunca sağlanır.

B.

Duygudurum rahatsızlığı iş yaşamı fonksiyonlarını önemli oranda zayıflatacak veya sosyal aktivitelerde veya başkalarıyla ilişkilerde veya kendi ve çevresindekilere zarar vermemesi için hastaneye kaldırılmayı gerektirecek kadar ağırdır veya psikotik özellikleri vardır.

C.

Semptomlar bir maddenin direk psikolojik etkisi (ör. Uyuşturucu kullanımı, bir ilaç veya diğer tedaviler) veya bir genel tıbbi durum (ör. hipertiroid) nedeniyle değildir.

Kaynakça: 
1- Klinik Lifetime and 12-Month Prevalence of Bipolar Spectrum Disorder in the National Comorbidity Survey Replication  Kathleen R. Merikangas, PhD; Hagop S. Akiskal, MD; Jules Angst, MD; Paul E. Greenberg, MA; Robert M. A. Hirschfeld, MD; Maria Petukhova, PhD; Ronald C. Kessler, PhD - Arch Gen Psychiatry. 2007;64(5):543-552.
2- DSM-IV-TR-2007 
Bu sayfa hastalıklar hakkında genel bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. Hekim önerilerinin yerine geçmemektedir.